top of page

Characters: Japanese names and surnames

Japan, with its rich cultural heritage, timeless traditions, and modern innovations, offers a unique array of names that reflect its historical depth and contemporary dynamism. Below is a compilation of 50 Japanese female names, 50 Japanese male names, and 50 Japanese surnames. These names are carefully selected to capture the essence of Japanese culture, suitable for characters in novels of any genre.


 

little street in Japan with sunsent light

 

50 Japanese Female Names:

 1. Aiko

 2. Akari

 3. Ayaka

 4. Chiyo

 5. Emiko

 6. Hana

 7. Haruka

 8. Hikari

 9. Hitomi

 10. Kaori

 11. Keiko

 12. Kiko

 13. Kyoko

 14. Mai

 15. Maki

 16. Mami

 17. Mari

 18. Mariko

 19. Megumi

 20. Mika

 21. Miku

 22. Minako

 23. Mio

 24. Misaki

 25. Mitsuki

 26. Miyako

 27. Natsuki

 28. Noriko

 29. Reiko

 30. Rina

 31. Rumi

 32. Sachiko

 33. Saki

 34. Sakura

 35. Satomi

 36. Sayaka

 37. Shizuka

 38. Suzume

 39. Takara

 40. Tomoko

 41. Tsukiko

 42. Umeko

 43. Yoko

 44. Yua

 45. Yui

 46. Yuka

 47. Yumi

 48. Yumiko

 49. Yuri

 50. Yuuka50 Japanese Male Names:

 1. Akira

 2. Daichi

 3. Daisuke

 4. Eiji

 5. Haruto

 6. Hayato

 7. Hibiki

 8. Hiroshi

 9. Itsuki

 10. Jiro

 11. Jun

 12. Kaito

 13. Kazuki

 14. Kenji

 15. Kenta

 16. Koji

 17. Kota

 18. Makoto

 19. Mamoru

 20. Masaru

 21. Masato

 22. Michio

 23. Nao

 24. Naoki

 25. Noboru

 26. Osamu

 27. Ren

 28. Riku

 29. Ryo

 30. Ryota

 31. Satoshi

 32. Shigeru

 33. Shinji

 34. Shiro

 35. Sho

 36. Shun

 37. Sora

 38. Taro

 39. Tatsuya

 40. Tomoya

 41. Toru

 42. Toshiro

 43. Tsutomu

 44. Yasu

 45. Yoshi

 46. Yoshio

 47. Yuki

 48. Yuta

 49. Yuya

 50. Zen50 Japanese Surnames:

 1. Abe

 2. Aoki

 3. Fujii

 4. Fujimoto

 5. Fujita

 6. Fukushima

 7. Hasegawa

 8. Hashimoto

 9. Hayashi

 10. Hirano

 11. Ichikawa

 12. Imai

 13. Inoue

 14. Ishida

 15. Ishikawa

 16. Ito

 17. Kaneko

 18. Kato

 19. Kobayashi

 20. Kojima

 21. Kondo

 22. Matsuda

 23. Matsui

 24. Matsumoto

 25. Miyamoto

 26. Mori

 27. Nakamura

 28. Nakano

 29. Nakata

 30. Nishimura

 31. Okada

 32. Ono

 33. Ota

 34. Saito

 35. Sakai

 36. Sakamoto

 37. Sasaki

 38. Shimizu

 39. Sugiyama

 40. Suzuki

 41. Takahashi

 42. Tanaka

 43. Watanabe

 44. Yamamoto

 45. Yamada

 46. Yamaguchi

 47. Yamashita

 48. Yano

 49. Yokoyama

 50. Yoshida

Commentaires


Copyright WriTribe - All rights reserved

Choose A Name

Describe a Character

Writer's Reviews

Writing Exercise

bottom of page